ประวัติการละครตะวันตก
(2502106)

อาจารย์: ผศ.เพียงใจ ผลโภค


ศึกษาประวัติการละครตะวันตะวันตก  เริ่มตั้งแต่อียิปต์โบราณ ยุคคลาสสิค ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูในอิตาลี  ฝรั่งเศส อังกฤษ สเปน ศตวรรษที่ 17 ศตวรรษที่18 ศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20